Info portály

 

V oblasti správy a vymáhání pohledávek 
firma PONTO GROUP, s.r.o. nabízí:

 

 profesionální bezplatnou komplexní správu portfolií pohledávek obcí a měst, živnostníků, malých a velkých firem a to v rámci v projektu KOSPO*

 profesionální vymáhání jednotlivých (ad hoc) pohledávek*

 odkup (postoupení) pohledávek a portfolií pohledávek* 

 

* bez jakéhokoli limitu dolní hranice pohledávky

 

2021  PontoGroup