Info portály

 

V oblasti poradenství firma PONTO GROUP, s.r.o. nabízí:

 

 profesionální komplexní poradenství v oblasti závazkových vztahů, tvorby vzorových občanskoprávních a obchodněprávních smluv a všeobecných obchodních podmínek

 profesionální komplexní poradenství v oblasti prevence pohledávek, zajištění pohledávek, správu a vymáhání pohledávek a management pohledávek

 

 

2021  PontoGroup