Info portály

 

Dále firma PONTO GROUP, s.r.o. nabízí:

 

 monitorování insolvenčního rejstříku, zastupování v insolvenčním řízení, podávání přihlášek pohledávek a řešení odpočtu DPH v insolvenčním řízení

 lustrace osob a firem v Centrální evidenci exekucí a dalších zdrojích

 zápočty pohledávek a postoupení pohledávek 

 financování právních služeb, soudních a rozhodčích řízení

 2021  PontoGroup