image1 image2 image3 image4 image5

Info portály

odrazkaSpecialista na oblast pohledávek, se zaměřením na komplexní problematiku prevence pohledávek a zajištění pohledávek, správy a vymáhání pohledávek a management pohledávek.

 

 

odrazkaBezplatnou komplexní správu portfolií retailových, korporátních a municipálních pohledávek poskytuje firma PONTO GROUP, s.r.o  ve spolupráci s předními advokátními kancelářemi a vybranými exekutorskými úřady v rámci projektu KOSPO  (KOmplexní Správa POohledávek).

 

odrazkaSlužby poskytované v rámci projektu „KOSPO“ jsou službami komplexními od upomínkového (inkasního) řízení, přes soudní řízení až po exekuční řízení, jsou založené na dlouhodobých teoretických znalostech a bohatých praktických zkušenostech managementu firmy a spolupracujících advokátních kanceláří v oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva (zejména ve vztahu k problematice občanskoprávních a obchodněprávních závazkových vztahů, pohledávek a dluhu, zajišťovacích instrumentů) a výkonu činnosti správce pohledávek, dále na bezkonkurenčním know-how výkonu správy pohledávek, maximální automatizaci správy pohledávek a bezkonkurenčním principu řešení nákladů věřitele souvisejících se správou pohledávek, neboť jedině v rámci projektu „KOSPO“ veškeré náklady na správu pohledávky nese zásadně dlužník. 

 

 

 

PORADENSTVÍ

 

V oblasti poradenství firma PONTO GROUP, s.r.o. nabízí:

 profesionální komplexní poradenství v oblasti závazkových vztahů, tvorby vzorových občanskoprávních a obchodněprávních smluv a všeobecných obchodních podmínek

 profesionální komplexní poradenství v oblasti prevence pohledávek, zajištění pohledávek, správu a vymáhání pohledávek a management pohledávek

 

SPRÁVA A VYMÁHÁNÍ

 

V oblasti správy a vymáhání pohledávek firma PONTO GROUP, s.r.o. nabízí:

 profesionální bezplatnou komplexní správu portfolií pohledávek obcí a měst, živnostníků, malých a velkých firem a to v rámci v projektu KOSPO*

 profesionální vymáhání jednotlivých (ad hoc) pohledávek*

 odkup (postoupení) pohledávek a portfolií pohledávek* 

* bez jakéhokoli limitu dolní hranice pohledávky

 

DALŠÍ SLUŽBY

 

Dále firma PONTO GROUP, s.r.o. nabízí:

 

 monitorování insolvenčního rejstříku, zastupování v insolvenčním řízení, podávání přihlášek pohledávek a řešení odpočtu DPH v insolvenčním řízení

 lustrace osob a firem v Centrální evidenci exekucí a dalších zdrojích

 zápočty pohledávek a postoupení pohledávek 

 financování právních služeb, soudních a rozhodčích řízení

 

 

2021  PontoGroup